• سوالات طبقه بندی شده هوشبری به همراه پاسخ تشریحی (شامل بیش از 1945 تست)
  • آزمون کنکورهای برگزار شده با پاسخ تشریحی (شامل بیش از 780 تست)
  • ارائه نکات مهم و کلیدی به طبقه بندی شده در هر پاسخ تشریحی
  • تدوین بر اساس منابع اصلی آزمون هوشبری

این کتاب شامل تست های طبقه بندی شده هوشبری می باشد که تست ها به صورت طبقه بندی شده بر اساس هر فصل تدوین شده اند. برای هر تست، پاسخ کاملا تشریحی به همراه نکات مهم و کلیدی و آموزشی ارائه شده است تا با مطالعه تست های این کتاب مرور جامعی بر دروس تخصصی هوشبری باشد.

تدوین: مهدی رضایی (کارشناس ارشد آموزش داخلی – جراحی)

زیر نطر: دکتر غلامرضا کرمی (متخصص بیهوشی و احیای قلب ریوی)