مشخصات و خرید کتاب درسنامه جامع هوشبری اثر مهدی رضایی نشر جامعه نگر

  • سوالات طبقه بندی شده هوشبری به همراه پاسخ تشریحی (شامل بیش از 1945 تست)
  • آزمون کنکورهای برگزار شده با پاسخ تشریحی (شامل بیش از 780 تست)
  • ارائه نکات مهم و کلیدی به طبقه بندی شده در هر پاسخ تشریحی
  • تدوین بر اساس منابع اصلی آزمون هوشبری

کتاب درسنامه جامع هوشبری شامل تست‌های طبقه‌بندی شده می‌باشد به اینصورت که طبقه‌بندی تست‌ها بر اساس هر فصل تدوین می‌باشد. برای هر تست، پاسخ کاملا تشریحی به همراه نکات مهم و کلیدی و آموزشی ارائه شده است تا با مطالعه تستهای این کتاب، خواننده مرور جامعی بر دروس تخصصی هوشبری داشته باشد.

تدوین: مهدی رضایی (کارشناس ارشد آموزش داخلی – جراحی)

زیر نطر: دکتر غلامرضا کرمی (متخصص بیهوشی و احیای قلب ریوی)