مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب دستنامه هوشبری اثر شهنام صدیق معروفی و امیر حسین سرداشتانی انتشارات اندیشه رفیع

در کتاب دستنامه هوشبری اندیشه رفیع سعی شده است با بهره گیری از الگوریتمها با ساده ترین زبان، یادگیری آسان شود و تالیف آن بر اساس پایه شناخت بیمار، آماده سازی بیمار و محیط کار، به کارگیری تجهیزات، امکانات و نگه داری آن ها، مراقبت از بیمار در مراحل مختلف بیهوشی صورت گرفته است.