شامل بخش های درک مطلب، منطقی، تحلیلی، کمیتی و تجسمی

ویژه آزمون های استخدامی کلیه ارگان ها و دستگاه های اجرایی، قوه قضائیه، آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، بانک ها، وزارت نفت، تغییر وضعیت شهرداری و …..

  • شرح درس بر اساس آخرین سرفصلهای آزمون های استخدامی
  • سوالات طبقه بندی شده همراه با پاسخ های واقعا تشریحی
  • سوالات تالیفی استاندارد
  • راهنمایی نحوه مطالعه برای هر سازمان
  • آزمون خودسنجی