کتاب اطلاعات عمومی استخدامی, پکیج کامل مجموعه کتابهای دروس عمومی برای آمادگی و موفقیت در آزمون‌های استخدامی

ویژه کلیه‌ی آزمون های استخدامی (آموزش و پرورش، بانک ها، شهرداری، وزارت بهداشت، کلیه شرکتها، ادارات و نهادهای دولتی و…)

  • سبک آموزشی منحصربفرد ویژه آزمون استخدامی

  • شرح و خلاصه دروس و نکات برتر کلیه دروس عمومی آزمون های استخدامی

  • بیش از 2000 سوال طبقه بندی شده از کلیه‌ی آزمون های استخدامی دوره های اخیر

  • پاسخنامه تشریحی و کلیدی