مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب کلیدواژه های اصول فقه دانشگاهی دکتر محمدرضا شب خیز؛ روشنا روحانی انتشارات کتاب آوا

کتاب کلید واژه اصول فقه دانشگاهی با هدف آموزش روش صحیح پاسخگویی به سوالات درس اصول فقه در آزمون وکالت از طریق ارائه تکنیک های تست زنی و کلید واژه ها گامی در ادامه روش کتاب اصول فقه دانشگاهی می باشد.

کتاب کلید واژه اصول فقه دانشگاهی شامل ویژگی های زیر می باشد:

کلیه مطالب با بیانی ساده نوشته شده اند

کلیه مثالها حقوقی و کاربردی است

کلیه مطالب مورد نیاز برای شرکت در آزمون کارآموزی وکالت به صورت جامع بیان شده است

کلیه مباحث بر اساس نظر پذیرفته شده در آزمون وکالت و یا نشده است

کلید واژه هایی که دانشجویان با مشاهده آنها در سوالات آزمون وکالت می توانند پاسخ مورد نظر طراح را تشخیص دهند بیان شده است

منابع و ماخذی که پژوهشگران برای تحقیق بیشتر به آنها نیاز دارند برای کلیه مباحث ذکر شده است

از ذکر مباحثی که در آزمون وکالت مورد سوال قرار نمی گیرد پرهیز شده است