در کتاب 700 نکته کلیدی اصول فقه با عنایت به تاثیر بسزای اصول استنباط حقوق اسلامی در قبولی داوطلبان در آزمون وکالت، تدوین و انتشار کلیه‌ی این اصول به طور خلاصه و نکته‌ای در مجموعه‌ای منسجم (700 نکته) گردآوری شده است. بدیهی است ارائه اصول فوق، به صورت خلاصه و با ذکر مثال‌های حقوقی متعدد، به زبانی روان و بی‌تکلف گام مهمی در راه تقویت اصول استنباط احکام اسلامی داوطلبان خواهد بود. چنانچه مجموعه‌ی نکات این کتاب، با بهره‌گیری از نظرات اساتید حال حاضر علم اصول، در پی تحقق اهداف مذکور فراهم شده است و شامل ویژگی‌های زیر می‌باشد:

  1. نکاتی که در سال‌های مختلف آزمون وکالت از آن‌ها سوال آمده، در انتهای هر نکته، داخل پرانتز به آن اشاره گردیده است.
  2. نکاتی که از اهمیت خاصی برخوردارند و ضروری است که داوطلبان به آن‌ها دقت ویژه‌ای داشته باشند، در ابتدای هر نکته، داخل پرانتز با ذکر عبارت «مهم» از سایر نکات متمایز گردیده‌اند.
  3. برای تببین بیشتر برخی از نکات در انتهای آن‌ها، به کتاب اساتید علم اصول، از جمله کتاب ارزشمند مبانی استنباط حقوق اسلامی مرحوم دکتر ابوالحسن محمدی، ارجاع داده شده است.