کتاب تست اصول فقه دکتر محمد بخشی با عنوان اصول فقه در بوته ی آزمون شامل تستهای تالیفی طبقه بندی شده در 9 فصل با پاسخنامه کاملا تشریحی می باشد. همچنین در بخش انتهایی کتاب، مجموعه سوالات اصول فقه از آزمونهای وکالت 1393-1388 همراه با پاسخنامه کاملا تشریحی ارائه شده است.

پاسخ های تشریحی موجود در این کتاب بسیار کامل و اکثرا تحلیلی می باشند و منبعی بسیار خوب برای درک کامل و مفهومی سوالات اصول فقه می باشد. سرفصل تست های این کتاب در جدول پایین صفحه قابل مشاهده است.