کتاب آزمون یار اصول فقه شامل مجموعه سوالات میکرو طبقه بندی شده تا سال 1397 با پاسخهای کاملا تشریحی و تحلیل هر چهار گزینه همراه با 11 مرحله آزمون خودسنجی و ارائه نکات کلیدی و طلایی (ویژه آزمون وکالت 1397) یکی از بی نظیرترین و بهترین کتابهای اصول فقه برای آماده سازی آزمون های حقوقی می باشد.