کتاب قانون یار اصول فقه اثر وحید عظیمی تهرانی از گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش

شیوه آموزش کتاب قانون یار اصول فقه به این صورت می باشد که هر فصل در 4 بخش مختلف به صورت زیر ارائه شده است:

  1. بخش اول هر فصل به تشریح مباحث آن فصل به صورت طبقه بندی شده و با زبانی ساده و قابل فهم در قالب (شرح نامه) ارائه شده است.
  2. بخش دوم هر فصل، به تطبیق مسائل اصول فقه با مواد قانونی پرداخته است به اینصورت که نکته مهم مواد قانونی مهمی که می توان از چند منظر به آنها نگریست مورد بررسی قرار گرفته است.
  3. بخش سوم هر فصل به ارائه سوالات اصول فقه به صورت طبقه بندی شده همراه با پاسخنامه اختصاص دارد.
  4. بخش چهارم هر فصل، مباحث آن فصل در قالب نمودار ارائه شده است.

ویژگی‌های کلی کتاب قانون یار اصول فقه:

  • تشریح درس با زبانی ساده و قابل فهم
  • تطبیق ۷۰۰ ماده قانونی و مثال حقوقی با مباحث اصول فقه
  • تست‌های برگزیده آزمون‌های حقوقی با پاسخ تشریحی
  • تست‌های تألیفی با پاسخ تشریحی
  • سوالات پنج سال اخیر کانون وکلا با پاسخ تشریحی
  • به همراه سؤالات اصول فقه آزمون وکالت ۹۴ ، ۹۵ ، ۹۶ ، 97