مشخصات، قیمت و خرید کتاب مختصر اصول فقه اثر محمد کاظم بیات انتشارات مکتوب آخر

کتاب مختصر اصول فقه بیات با رویکرد ارائه مطالب اصولی به نحو ساده و قابل فهم برای هر دانش پژوهی، همراه با به کارگیری مثال های حقوقی می باشد.

در بین منابع موجود در درس اصول فقه، اصولا دو نقیصه محسوس است؛ اول آن که نویسندگان با ارائه مطالبی ثقیل و به صورت حجیم، سعی در انعکاس نظریات علما دارند و دوم آنکه مطالب موجود، بیشتر بر محور مسائل شرعی بوده و فاقد تطبیق آن با مباحث حقوقی است؛ و این مسائل باعث گردیده همواره دانشجویان محترم علاقه‌ای به یادگیری این درس نداشته و همین امر باعث کاهش نمرات آنها در آزمون ها گردد.

لذا از آنجا که هدف، آموزش آسان تر مفاهیم دشوار اصول بوده است، کتاب مختصر اصول فقه بیات به صورت ساده و روان و با آوردن مثال های کاربردی و در عین حال جامع و کامل این نقیصه را جبران و از دغدغه دانشجویان عزیز و واسطه و انگیزه مطالعه ایشان را افزایش می دهد.