کتاب مجموعه سوالات آزمون های کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از سال 85 تا 97 با پاسخ های کاملا تشریحی و مفهومی به همراه ذکر نکات آموزشی در پاسخ ها و ذکر منبع مرجع برای هر پاسخ تشریحی

جامع ترین کتاب تست ارشد مدیریت بازرگانی