کتاب تاریخ ایران دوره اسلامی مدرسان شریف میکرو طبقه‌بندی شده ابتدا شامل خلاصه مطالب مهم تاریخ دوره ایران اسلامی است و با تشریح تمام سؤالات و ذکر منابع در آخر کتاب مجموعه‌ای کامل و علمی برای دانشجویان است.

بعد از متن فصل سؤالات آزمون‌های سراسری و آزاد مرتبط با آن فصل از آزمونهای برگزار شده کارشناسی ارشد با پاسخ کاملا تشریحی آورده شده است.

انتهای هر فصل شامل تعدادی تست تألیفی طبقه بندی شده تحت عنوان آزمون قرار گرفته که پاسخ این سوالات به صورت کلیدی در انتهای کتاب می‌باشد. 

در انتهای کتاب سوالات آزمون سراسری چندین دوره اخیر بهمراه پاسخ تشریحی آن ها و 3 مرحله آزمون خودسنجی آورده شده است.