این مجموعه شامل 510 تست کنکوری در بخش عربی اختصاصی بهمراه پاسخ های تشریحی و ذکر نکات آموزشی در پاسخ ها برای دانشجویان رشته تاریخ میباشد. لازم به ذکر است که در مورد بعضی از تستها سعی شده علاوه بر پاسخ آن برای روشنتر شدن مطالب توضیحاتی پیرامون آن داده شود تا عمق مطلب برای دانشجویان عزیز روشنتر و تا حد ممکن نیاز مراجعه به منابع و ماخذ دیگر کمتر گردد.