کتاب مجموعه سوالات آزمونهای کارشناسی ارشد تاریخ از سال 89 تا 98 با پاسخ تشریحی و ذکر نکات آموزشی در پاسخ‌ها (کتاب تست کنکور ارشد تاریخ)

سوال در زمینه‌های زبان عمومی و تخصصی تاریخ/ عربی/ تاریخ ایران باستان/ تاریخ جهان/ تاریخ ایران دوره اسلامی/ تاریخ اسلام