این مجموعه شامل خلاصه درس (درسنامه) بهمراه 560 تست کنکوری در بخش زبان انگلیسی تخصصی در تاریخ همراه با پاسخ های تشریحی برای دانشجویان رشتۀ تاریخ میباشد. سؤالات کنکور سراسری کارشناسی ارشد تاریخ از شـش بخش زبان تخصصی، عربی، ایران باستان، اسلام، جهان و ایران اسلامی تشکیل شده است و هر بخش شامل 30 سؤال میباشد. متقاضیان محترم همانطور که مستحضرند، برای قبولی در گرایش مورد نظر باید به تمامی گرایشها پاسخ گویند و این گونه نیست که فقط گرایش مورد نظر را پاسخ داده و دیگر گرایشهـا را پاسـخ نداده و یا درصد کمی از سؤالات را پاسخ گویند.