• شرح کامل درس ریاضیات پایه بر اساس سرفصلهای آموزش عالی
  • دارای تست های کنکور سراسری و آزاد همراه با حل تشریحی
  • تست های تألیفی طبقه بندی شده با حل کاملا تشریحی
  • ویژه کلیه رشته های گروه علوم انسانی، کشاورزی و صنایع غذایی

ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکترا، این کتاب یکی از بهترین کتابهای مطالعاتی برای درس ریاضیات پایه می باشد و برای هر سطحی و مقطعی قابل استفاده می باشد.