کمک حافظه حقوق ثبت دوراندیشان اثر دکتر امیر مرادی

تحصیلات تکمیلی / محصولات / منابع آزمون استخدامی / استخدامی سردفتری اسناد رسمی / کمک حافظه حقوق ثبت دوراندیشان اثر دکتر امیر مرادی

کمک حافظه حقوق ثبت دوراندیشان اثر دکتر امیر مرادی

۷۰,۰۰۰ تومان

موجود در انبار

کتاب کمک حافظه حقوق ثبت نشر دوراندیشان تألیف دکتر امیر مرادی شامل:

 • درسنامه جامع حقوق ثبت بر اساس سرفصل های آموزش عالی
 • ارائه مواد قانونی مرتبط در قالب و نظمی منطقی
 • ارائه منتخب آراء وحدت رویه و نظریه های مشورتی مربوط
 • بهره گیری از تکنولوژی آموزشی با هدف آسان سازی یادگیری
 • ارائه نکات مهم، طلایی و کلیدی
 • ارائه سوالات منتخب در قالب بیازماییم با هدف پیش بینی طرح تست
 • مشخص نمودن سرفصل ها و عناوین مطرح شده در آزمونهای اختبار کارآموزی وکالت، قضا و سردفتری و دفتریاری

در همین ارتباط بخوانید: منابع آزمون سردفتری 99

موجود در انبار

توضیحات

کتاب کمک حافظه حقوق ثبت نشر دوراندیشان تألیف دکتر امیر مرادی شامل:

 • درسنامه جامع حقوق ثبت بر اساس سرفصل های آموزش عالی
 • ارائه مواد قانونی مرتبط در قالب و نظمی منطقی
 • ارائه منتخب آراء وحدت رویه و نظریه های مشورتی مربوط
 • بهره گیری از تکنولوژی آموزشی با هدف آسان سازی یادگیری
 • ارائه نکات مهم، طلایی و کلیدی
 • ارائه سوالات منتخب در قالب بیازماییم با هدف پیش بینی طرح تست
 • مشخص نمودن سرفصل ها و عناوین مطرح شده در آزمونهای اختبار کارآموزی وکالت، قضا و سردفتری و دفتریاری

ویژه دانشجویان حقوق، آزمون اختبار، سردفتری، مشاوران حقوقی، کارشناسی ارشد (حقوق ثبت)

هر فرد حقوقی به یک کتاب کمک حافظه نیاز دارد(بخوانید» منظور از کتابهای کمک حافظه و نظم تطبیقی چیست؟)

مقدمه مؤلف کتاب حقوق ثبت (دکتر امیر مرادی)

ابن اثر با هدف خدمت به هم نوع و به خصوص دانشجویان و کارشناسان حقوق و نیز فقه و مبانی حقوق اسلامی و نیز کارآموزان قضاء، وکالت، سردفتری و دفتریاری، جهت شرکت در آزمون های اختبار، در مقام تبیین حقوق ثبت بر مبنای سرفصل های آموزش عالی – ذیل عنوان حقوق ثبت اسناد و املاک – تدوین گردیده است.

پیکره و چارچوب اصلی این اثر، ابتدا در قالب «تقریرات حقوق ثبت»، بر مبنای منابع موثق حقوق ثبت، – بطور مستند و ارجاع دهی علمی – و بخصوص با تأکید بر قوانین و مقررات، آرای وحدت رویه و نظریه های مشورتی و آراء استاد غلامرضا شهری تدوین شد. لازم به ذکر است در سراسر این اثر ، از آثار استاد دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی و بخصوص ترمینولوژی حقوق ایشان استفاده نمودم. ضمنا اگرچه به آراء و آثار سایر صاحبنظران و نویسندگان حقوق ثبت ایران – با رعایت شیوه های استناد و ارجاع – استناد کرده ام اما ابتناء اثر، آراء استاد غلامرضا شهری است.

«تدوین متن آموزشی» با هدف انتقال اطلاعات و دانش و یادگیری از جمله جهت گیری های فعالت علمی این اثر می باشد. این اثر، در قالب چهارفصل ارائه میگردد؛ که ابتدا به کلیات، مبانی و مفاهیم حقوق ثبت (فصل اول)، سپس به معرفی تشکیلات اداری ثبت و نیز دفاتر ثبت (فصل دوم)، و در ادامه به مقررات و تحلیل ثبت املاک و اسناد (فصل سوم)، و النهایه به اجرای مفاد اسناد رسمی (فصل چهارم) می پردازیم. در لابه لای مطالب ضمن مشخص نمودن سرفصل ها و مطالبی که در آزمون های اختبار – اعم از وکالت، قضا و سردفتری – به آنها توجه و طرح سؤال شده است، تست هایی نیز با عنوان بیازماییم ارائه شده است. شایان ذکر است کلیه مطالب این اثر بنابر استانداردهای روش تحقیق (به روش درون متنی) مستند سازی شده است.

سرفصلها و مباحث کتاب حقوق ثبت اثر دکتر مرادی

فصل اول: کلیات و مفاهیم

 1. ترمینولوژی، مبنا، آیات الاحکام و تعریف شاخ های حقوق ثبت
 2. شکلی یا ماهوی بودن و دامنه شمول قانون ثبت
 3. اسناد، املاک و اهداف ثبت املاک و اسناد
 4. منابع حقوق ثبت

فصل دوم: تشکیلات اداری ثبت، دفاتر ثبت

گفتار اول: تشکیلات اداری ثبت

 1. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 2. اداره کل امور اسناد و سردفتران
 3. اداره کل امور املاک
 4. اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

گفتار دوم: دفاتر ثبت

 1. تعداد و نام دفاتر
 2. ترتیب تنظیم دفاتر
 3. مراجعه به دفاتر
 4. صلاحیت مأموران ثبت و دفاتر اسناد رسمی

فصل سوم: ثبت املاک، ثبت اسناد

گفتار اول: ثبت املاک

 1. ثبت عادی و تفاوت آن با ثبت عمومی
 2. عملیات مقدماتی ثبت عمومی
 3. انواع آگهی های ثبتی به اجمال و مقررات مربوط
 4. وضعیت ثبتی املاک متعلق به دولت یا شهرداری
 5. وضعیت ثبتی اموال عمومی ای که تبدیل به ملک خصوصی می شوند
 6. اطلاع دادن به اوقاف در راستای اجرای ثبت عمومی
 7. انتشار آگهی مقدماتی
 8. شماره گذاری املاک و پلاک کوبی
 9. تحقیق از مطلعین، قبل از شروع به عملیات ثبت عمومی
 10. توزیع اظهارنامه
 11. انتشار آگهی نوبتی
 12. انتشار آگهی تحدیدی
 13. موارد عدم لزوم انتشار آگهی نوبتی و تحدیدی
 14. عملیات تحدید و تعیین حقوق ارتفاقی
 15. وظایف مالکان نسبت به عملیات مقدماتی ثبت عمومی
 16. مهلت درخواست ثبت، نحوه درخواست ثبت و اظهارنامه ثبتی
 17. تکمیل پرونده ثبتی
 18. اعتراضات ثبتی و مقررات آن
 19. اعتراض بر ثبت ملک و مقررات آن
 20. اعتراض بر حدود ملک و مقررات آن
 21. ختم عملیات مقدماتی
 22. ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت و مقررات آن
 23. سند تک برگی، دستورالعمل نحوه صدور سند مالکیت جدید
 24. کیفیت ثبت ملک در دفتر املاک
 25. انواع نقل و انتقالات املاک
 26. انتقال ملک به صورت قهری و نحوه ثبت آن
 27. انتقال اجرایی
 28. معامله به حق استرداد و بیع شرط
 29. انتقال صلح موضوع ماده ۳۳ قانون ثبت
 30. نقل و انتقال وکالتی غیرمنقول
 31. ثبت انتقالات در دفتر املاک
 32. ثبت قرارداد احداث بنا و نحوه صدور سند مالکیت اعیانی
 33. ثبت انتقال ملک به ورثه
 34. ثت ملک به نام موصی له
 35. ثبت موقوفات و املاک در ثلث باقی
 36. ثبت قنوات
 37. ثبت املاک مشاع
 38. ثبت حقوق ارتفاقی
 39. صدور سند مالکیت المثنی
 40. موارد و نحوه ابطال سند المثنی
 41. صدور سند مالکیت جدید و واژه شناسی تفکیک، تجمیع، افراز و تقسیم
 42. آثار ثبت املاک
 43. اختلافات و اشتباهات ثبتی (مقررات و صلاحیت آن)
 44. هیأت نظارت (مقررات و صلاحیت آن)
 45. سند مالکیت معارض و مقررات آن
 46. تعارض در اسناد رسمی
 47. شورای عالی ثبت (مقررات و صلاحیت آن)
 48. ابطال و اصلاح اسناد مالکیت
 49. ثبت ملک متعلق به دیگری
 50. چگونگی صدور اسناد مالکیت، برای املاکی که اسناد ثبتی شان در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه از بین رفته است
 51. صدور سند مالکیت بر مبنای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت

گفتار دوم: ثبت اسناد

 1. سند و اقسام آن
 2. شرایط تنظیم و ثبت اسناد رسمی
 3. اقسام ثبت اسناد (اختیاری و اجباری)
 4. قولنامه
 5. آثار ثبت اسناد رسمی
 6. تشکیلات و مقررات دفاتر اسناد رسمی و عوامل دست اندرکار آن
 7. شرایط و نحوه گزینش سردفتران و دفتریاران
 8. مرخصی سردفتران و دفتریاران
 9. مسئولیت سردفتران و دفتریاران
 10. سایر مقررات ناظر بر سردفتران و دفتریاران (سوگند یاد نمودن، ارائه نمونه امضاء، معرفی ضامن معتبر، محل دفترخانه، امور مالی دفترخانه، حق تحریر و حق ثبت)

فصل چهارم: اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا

آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی

بخش معرفی مهمترین منابع مرجع دانشگاهی حقوق ثبت در انتهای کتاب

اطلاعات بیشتر

» نکات کلیدی:

ارائه نکات بسیار مهم و کلیدی هر مبحث

» نمونه سؤال:

مجموعا 90 سوال از آزمون های حقوقی با جواب

» معرفی منابع:

دارد

» مؤلف / مؤلفان:

دکتر امیر مرادی

» ناشر:

دوراندیشان

» نوبت چاپ:

چاپ سیزدهم – 1398

» تعداد صفحات:

327 صفحه قطع وزیری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کمک حافظه حقوق ثبت دوراندیشان اثر دکتر امیر مرادی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…

تحصیلات تکمیلی

تلفن: 02166972595
تماس: 9 تا 17 شنبه تا چهارشنبه (بغیر از تعطیلات)

ایمیل: support.aen@gmail.com

کانال تلگرام: https://t.me/tahsilatetakmili

سایت: https://www.tahsilatetakmili.com

آی دی تلگرام: (آی‌دی تلگرام فقط جهت مشاوره منابع، سوالات قبل از خرید و موارد فنی سایت)
tahsilatetakmili24@