کتاب تست حقوق مدنی دکتر میترا ضرابی شامل بیش از 2700 تست می‌باشد که تمامی سوالات آن، بر اساس موضوعات مختلف قانون مدنی خصوصا بر اساس کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر ناصر کاتوزیان طبقه‌بندی شده‌اند و نوع طبقه‌بندی سوالات به‌صورتی است که خواننده بتواند کلیه تست‌هایی که با موضوع یکسان وجود دارد را با هدف سنجش بهتر خود بررسی نماید.

پاسخ های کتاب بصورت تستی و گاها تشریحی بوده و مؤلف به جهت آگاهی خواننده، به ماده قانونی مستند طرح سؤال نیز اشاره نموده است تا در صورت نیاز خواننده به مطالعه کاملتر بتواند به راحتی به کتب مرجع مراجعه نماید.