کتاب مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق مدنی تألیف دکتر فهیمه تقوی مندی و دکتر مهرداد زمانی شامل:

  • بیش از 1000 تست میکرو طبقه بندی شده بر اساس سرفصلهای کامل حقوق مدنی
  • ارائه پاسخ های کاملا تشریحی و ذکر نکات آموزشی در پاسخ ها
  • ویژه داوطلبان آزمون وکالت، قضاء، کارشناسی ارشد و دکتری