مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی تألیف دکتر ناصر کاتوزیان نشر میزان

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی اثر ناصر کاتوزیان کتابی است در باب قانون مدنی ایران که امروزه از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین کتب حقوقی در حوزه منابع دانشگاهی یاد می‌شود. منبع

ویژگی های مهم کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان

1- در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی  سعی شدہ است تا با تطبیق نسخ قبلی قانون مدنی و مقابله با اسناد رسمی قانون گذاری، متن صحیحی از قانون ارائه شود.

2- برای هر ماده، عنوان جدا تعیین شده است تا به حکم مورد نیاز و زمینه فهرست الفبایی از واژہ های اعلام، دسترسی سادہ تر باشد.

3- در شرح مواد قانون مدنی، به مواد دیگر قانون مدنی یا سایر قوانینی که به گونه ای در تعیین مفهوم و قلمرو ماده مورد نظر اثر دارد اشاره شده است.

4- یکی از اهداف اصلی مجموعه هایی از این دست مثل مجموعه حاضر، این است که نمایانگر حقوق واقعی و زنده اجتماع باشد و نموداری از آن چه در جهان واقعیت ها می گذرد و در عمل به کار می آید باشد که رویه قضایی حاوی بخش مهمی از این جهان واقعی است، عدالتی است که دادرسان در چارچوب قوانین به آن رسیده اند و به احتمال زیاد است، دادخواهان آینده نیز با آن روبرو می شوند، با توجه به این که راجع به رویه قضایی و آراء محاکم، در این زمینه، هنوز مجموعه منسجم و واحدی تهیه نشده است، در این مجموعه سعی شده با اشاره به رویه قضایی، تا حدی این خلاء پر شود.

قیمت و خرید کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی

این کتاب بعنوان یک منبع غنی برای مطالعه قانون مدنی در دانشگاه و همچنین برای هر آزمونی که درس قانون مدنی را بعنوان ماده امتحانی داشته باشند مفید و موثر است. کاربران گرامی، جهت خرید این کتاب ارزشمند می توانید از طریق همین صفحه اقدام به ثبت سفارش نمایید.