مشخصات، قیمت و خرید کتاب سوالات استخدامی علوم آزمایشگاهی اثر فاطمه نژاد قنبری, فریبا زمانی امیر

این کتاب حاوی سوالات استخدامی علوم آزمایشگاهی (دروس عمومی و دروس تخصصی) با پاسخ های تشریحی می باشد. سوالات کتاب مربوط به آزمون های استخدامی دوره های قبل و نمونه سوالات تالیفی استاندارد می باشد.