کتاب سوالات دروس عمومی استخدامی (نمونه آزمون های تضمینی و برگزار شده اطلاعات عمومی استخدامی)

شامل سوالات اطلاعات عمومی استخدامی دوره های گذشته با پاسخ های کاملا تشریحی

شامل کلیه سوالات دروس عمومی استخدامی

  1. ادبیات فارسی
  2. معارف اسلامی
  3. ریاضی و آمار
  4. هوش و استعداد تحصیلی
  5. دانش مسائل روز و قانون اساسی
  6. علوم رایانه (ICDL)
  7. زبان انگلیسی

مطابق با سرفصل های سازمان سنجش معرفی شده برای دروس عمومی استخدامی