مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب عصاره حسابداری مالی (جلد دوم) از انتشارات فرشید اثر کاظم نحاس

کتاب عصاره حسابداری مالی کاظم نحاس در دو جلد تالیف شده است. این کتاب مطابق با استانداردهای حسابداری مالی ایران می باشد. جلد دوم این مجموعه شامل حسابداری پیشرفته 1 و حسابداری پیشرفته 2 و مباحث جاری در حسابداری آموزش به سبک رحجان محتوا بر شکل است.