مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب عصاره حسابداری مالی (جلد اول) از انتشارات فرشید اثر کاظم نحاس

کتاب عصاره حسابداری مالی کاظم نحاس در دو جلد تالیف شده است. این کتاب مطابق با استانداردهای حسابداری مالی ایران و شامل حسابداری میانه 1 و حسابداری میانه 2 به سبک رحجان محتوا بر شکل می باشد.