نمونه تست آیین دادرسی کیفری جدید

تحصیلات تکمیلی / نمونه تست آیین دادرسی کیفری جدید

نمونه تست آیین دادرسی کیفری جدید مطابق با جدیدترین تغییرات و سرفصل ها و مناسب جهت استفاده برای کلیه‌ی آزمون های حقوقی

ارسال رایگان سفارشات 100هزار تومان به بالا رد کردن