کتاب تست آیین دادرسی کیفری جدید

تحصیلات تکمیلی / کتاب تست آیین دادرسی کیفری جدید

کتاب تست آیین دادرسی کیفری جدید مطابق با جدیدترین تغییرات و سرفصل های آزمون های حقوقی (ارشد، دکتری، وکالت، قضاوت)

این کتاب ها شامل ترکیبی از تست های تألیفی و آزمون های حقوقی گذشته می باشد و داوطلب می تواند با مطالعه یکی از کتاب های معرفی شده در زیر بیش از 85 درصد تست های آیین دادرسی کیفری را در هر آزمون حقوقی پاسخ دهد.