کتاب تست آیین دادرسی کیفری جدید

تحصیلات تکمیلی / کتاب تست آیین دادرسی کیفری جدید

کتاب تست آیین دادرسی کیفری جدید مطابق با جدیدترین تغییرات و سرفصل های آزمون های حقوقی (ارشد، دکتری، وکالت، قضاوت)

این کتاب ها شامل ترکیبی از تست های تألیفی و آزمون های حقوقی گذشته می باشد و داوطلب می تواند با مطالعه یکی از کتاب های معرفی شده در زیر بیش از 85 درصد تست های آیین دادرسی کیفری را در هر آزمون حقوقی پاسخ دهد.

ارسال رایگان سفارشات 100هزار تومان به بالا رد کردن