کتاب مجموعه سوالات آزمون های دکتری شیمی فیزیک ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ با پاسخ های کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخ ها (کتاب تست دکتری شیمی فیزیک)

  • مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (شیمی فیزیک – ترمودینامیک آماری 1 – شیمی کوآنتومی)
  • زبان انگلیسی دکتری
  • استعداد تحصیلی دکتری