کتاب مجموعه سوالات آزمون های دکتری شیمی تجزیه ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ با پاسخ های کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخ ها

  • مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (شیمی تجزیه پیشرفته، اسپکتروسکوپی تجزیه ای ۱، الکتروشیمی تجزیه ای)
  • استعداد تحصیلی دکتری
  • زبان انگلیسی دکتری

کتاب تست دکتری شیمی تجزیه