کتاب مجموعه سوالات آزمون های دکتری شیمی کاربردی ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ با پاسخ های کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخ ها

  • مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (کنترل دستگاه ها و گسترش شیمی از آزمایشگاه به صنعت – واکنش گاه های شیمیایی – شیمی تجزیه پیشرفته)
  • زبان انگلیسی دکتری
  • استعداد تحصیلی دکتری

کتاب تست دکتری شیمی کاربردی