کتاب مجموعه سوالات آزمون های دکتری رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ با پاسخ های کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخ ها

  • مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی) و کارشناسی ارشد شامل (رشد جسمانی و حرکتی – کنترل و یادگیری حرکتی)
  • زبان انگلیسی دکتری
  • استعداد تحصیلی دکتری

کتاب تست و نمونه سوالات دکتری رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی