کتاب سوالات دکتری مدیریت ورزشی ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ با پاسخهای تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخها (کتاب تست کنکور دکتری مدیریت ورزشی)

  • مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی) و کارشناسی ارشد شامل (مدیریت رویدادها و اماکن و تأسیسات ورزشی – اصول و مبانی مدیریت در سازمان ورزشی – بازاریابی ورزشی)
  • زبان انگلیسی دکتری
  • استعداد تحصیلی دکتری