• خلاصه درس و نکات برتر منابع و آزمونهای دکتری آسیب شناسی ورزشی

  • تدوین سرفصل های اصلی آزمون دکتری آسیب شناسی ورزشی در یک کتاب

  • تست های شبیه سازی شده و تألیفی آزمون دکتری آسیب شناسی ورزشی

  • تست های طبقه بندی شده آزمون های دکتری آسیب شناسی ورزشی 91 تا 96

  • پاسخنامه کلیدی و تشریحی