کتاب سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی اثر بهنام ملکی و یاسر سام خانیانی از انتشارات پوران پژوهش کتابی بسیار خوب برای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی می باشد.