• حاوی مطالب درسی زبان تخصصی تربیت بدنی و نکات کنکوری

  • حل تست‌های برگزیده و نکته‌دار مرتبط با هر مبحث

  • مجموعه کاملی از تست‌های طبقه‌بندی شده کنکورهای ارشد تا سال 1391 به همراه پاسخ تشریحی