مشخصات و خرید اینترنتی کتاب روش تدریس تربیت بدنی اثر دکتر محمد نبوی و محمود ذکایی از انتشارات سمت شامل سرفصلهای:

  1. برنامه آموزشی تربیت بدنی
  2. پایه و اساس برنامه ریزی درس تربیت بدنی
  3. تشکیلات و سازماندهی تدریس تربیت بدنی
  4. روش تدریس و برنامه ریزی درس تربیت بدنی
  5. برنامه ریزی و تقسیم دوساعت درس تربیت بدنی در هفته
  6. برنامه ریزی ورزشی و روش تدریس و تمرینهای آمادگی جسمانی
  7. خلاصه ای از چگونگی اجرای چند رشته ورزشی رایج در مدارس
  8. سافت بال

قابل استفاده دانشجویان دوره های کارشناسی و داوطلبان آزمونهای استخدامی