مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب رشد حرکتی انسان اثر گری گوری پاینه و ایساکس ترجمه دکتر حسن خلجی، محمدرضا اشتری، ولی اله کاشانی، سپیده حیدریان و منصوره مکبریان از انتشارات آییژ

در آخرین ویراست این کتاب رشد حرکتی انسان و رویکرد طول عمر ادامه داده می شود و درباره دانش مربوط به رشد حرکتی انسان در سطح کارشناسی تاکید می شود. این کتاب در 18 فصل گردآوری شده است.