کتاب سوالات ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی از سال 85 تا 97 با پاسخ های کاملا تشریحی به همراه ارائه رفرنس های هر پاسخ

شامل تمامی دروس و مواد امتحانی و قابل استفاده برای تمامی گرایش های:

  • فیزیولوژی ورزشی
  • بیومکانیک ورزشی
  • رفتار حرکتی
  • آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
  • مدیریت ورزشی