• درسنامه جامع و کامل مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی

  • سوالات طبقه بندی شده در انتهای هر فصل

  • سوالات آزمون های 84 تا 96 با پاسخ های تشریحی