مشخصات و خرید کتاب 1000 پرسش چهارگزینه‌ای حقوق جزای عمومی و اختصاصی از انتشارات چتر دانش

این کتاب شامل 1000 تست حقوق جزای عمومی و اختصاصی برگرفته از آزمونهای حقوقی مختلف (وکالت، قضاوت، ارشد و غیره) با پاسخنامه تشریحی می‌باشد