کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده موضوعی حقوق جزای عمومی رضا شکری از انتشارات مجد نقش تعیین کننده‌ای در موفقیت و قبولی آزمون‌های حقوقی دارد. در این مجال داوطلب ضمن آشنایی با شیوه ی آزمونی و محک زدن آموخته‌ی خود و همچنین ارزیابی و شناخت نسبت به نقاط ضعف و قوّت خود زمینه و آمادگی لازم را جهت شرکت در آزمون اصلی کسب می نماید. درس حقوق جزای عمومی از جمله دروس امتحانی آزمون های وکالت، قضاوت و برخی از گرایش های آزمون های کارشناسی ارشد و دکتر‌ی می‌باشد.

از دیگر ویژگی های کتاب سوالات جزای عمومی رضا شکری می توان به :

  • مجموعه پرسش های چهارگزینه برگزیده حقوق جزای عمومی مشتمل بر بیش از 2800 پرسش چهار گزینه ای شامل سوالات دوره های قبل آزمون های کارشناسی ارشد سراسری و آزاد،قضاوت سر دفتری وکالت و مشاوران حقوقی به همراه سوالات تالیفی 
  • طبقه بندی سوالات به صورت موضوعی به گونه ای که داوطلب کلیه ی تست هایی که موضوع یکسان دارند را برای سنجش بهتر بررسی نماید.
  • در پایان این کتاب پاسخنامه گزینه ای – تشریحی ارائه گردیده است
  • در این کتاب با استناد بر ذکر ماده قانونی یا رای وحدت رویه ای سوالات طرح گردیده است و همچنین جهت مطالعه ی تفصیلی کتاب ،دانشجویان را به کتب مرجع ارجاع داده است.