مشخصات، قیمت و خرید کتاب تست حقوق جزا چتر دانش با پاسخ های کاملا تشریحی

شامل سوالات کاملا طبقه بندی شده حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی  از کلیه آزمون های حقوقی دوره های برگزار شده قبل تا آخرین دوره