از جمله مزیت‌های استفاده از کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده موضوعی حقوق جزای اختصاصی رضا شکری از انتشارات مجد آشنایی با سوالات آزمون‌های حقوقی دوره‌های قبل (از جمله جرائم علیه اشخاص – جرایم علیه اموال و مالکیت – جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی – جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی) با طبقه بندی موضوعی و همچنین دارا بودن سوالات تألیفی برای آشنایی و آمادگی بیشتر داوطلبین محترم به تناسب موضوعات می باشد.

از دیگر ویژگی های کتاب سوالات حقوق جزای اختصاصی رضا شکری می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد :

  • مجموعه پرسش های چهار گزینه‌ای برگزیده حقوق جزای عمومی مشتمل بر بیش از 1800 پرسش چهار گزینه‌ای شامل سوالات دوره‌های قبل آزمون های کارشناسی ارشد سراسری و آزاد، قضاوت، سر دفتری، وکالت و مشاوران حقوقی به همراه سوالات تالیفی 
  • طبقه بندی سوالات به صورت موضوعی به گونه‌ای که داوطلب کلیه‌ی تست‌هایی که موضوع یکسانی دارند را برای سنجش بهتر بررسی نماید.
  • در پایان این کتاب، پاسخنامه گزینه‌ای – تشریحی ارائه گردیده است
  • در کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق جزای اختصاصی رضا شکری با استناد بر ذکر ماده قانونی یا رای وحدت رویه‌ای سوالات طرح گردیده است و همچنین جهت مطالعه‌ی تفصیلی کتاب، دانشجویان را به کتب مرجع ارجاع داده است.