مشخصات و خرید کتاب شرح ماندنی بر قانون مدنی (نکته‌ها و گفته‌ها) اثر دکتر صفر بیگ زاده (وکیل پایه یک دادگستری – استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران) از انتشارات کلک صبا

کتاب شرح ماندنی بر قانون مدنی شرح ماده به ماده قانون مدنی ایران است که در ذیل هر ماده به این موارد نیز اشاره شده است:

 • متن ماده‌های نسخ شده و اصلاحی
 • ذکر اختلافات حقوقدانان ایرانی درباره هریک از مواد مواد قانون مدنی
 • نظریه‌های مرتبط شورای نگهبان با قانون مدنی
 • آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
 • آرای اصراری شعب دیوان عالی کشور
 • نظریه‎های مشورتی اداره حقوقی دادگستری
 • قوانین و مقررات مرتبط با مواد قانون مدنی
 • مواد مرتبط از کنوانسیون بین‌المللی بیع کالا
 • شرح واژه‌­ها و اصطلاحات مهم در زیر هریک از مواد قانون مدنی
 • اعراب­‌گذاری واژه‌­ها و اصطلاحات دشوار

همچنین در ابتدای کتاب شرح ماندنی بر قانون مدنی

 • تاریخچه تدوین و تصویب قانون مدنی
 • شرح حال نویسندگان جلد نخست، دوم و سوم قانون مدنی
 • و شرح حال شارحان بزرگ قانون مدنی (دکتر سید حسن امامی، دکتر جعفری لنگرودی و …)

آورده شده است.