روانشناسی تربیتی را باید جزو مهم‌ترین رشته‌های دانشگاهی دانست؛ چراکه اغلب شیوه‌های آموزشی و تربیتی کودکان توسط دانش‌آموختگان و اساتید این رشته تدوین می‌شوند. با توجه به اهمیت این رشته، برجسته‌ترین اساتید کشور با الهام گرفتن از نظریه‌ها و آموزه‌های دانشمندان بزرگ جهان کتاب‌های مختلفی را تألیف نموده‌اند. کتاب روانشناسی تربیتی اثر پروین کدیور از انتشارات سمت برای دانشجویان رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی نگاشته شده و به عنوان منبع اصلی درس “روان شناسی تربیتی” به ارزش 3 واحد محسوب می‌شود.

ویژگی‌های کتاب روانشناسی تربیتی پروین کدیور انتشارات سمت

مؤلف در این کتاب سعی کرده تا با بیانی ساده و روان به بررسی مباحث روانشناسی تربیتی بپردازد. به طوری که اغلب دانشجویان، چه آن‌هایی که پایه ضعیفی دارند، بتوانند به راحتی موضوعات را درک کنند. جامع بودن مباحث و مرجعیت کتاب موجب شده تا طراحان آزمون ارشد هر ساله  سوالات زیادی از آن طرح نمایند.

سرفصل‌های کتاب روانشناسی تربیتی پروین کدیور

کتاب حاضر در قالب 12 فصل به بررسی مباحث روان شناسی تربیتی پرداخته است:

 • درآمدی بر روان‌شناسی تربیتی
 • ویژگی‌های شناختی دانش‌آموزان
 • هوش و تفکر
 •  ویژگی‌های عاطفی ـ اجتماعی دانش‌آموزان
 •  نظریه‌ها و رویکردهای رفتاری در آموزش و یادگیری
 •  نظریه شناختی ـ اجتماعی و کاربردهای آن در آموزش و یادگیری
 •  نظریه‌های شناختی در آموزش و یادگیری
 •  رویکرد خبر پردازی (پردازش اطلاعات)
 •  فرایندهای فراشناختی
 •  برانگیختن دانش‌آموزان برای یادگیری
 •  جو مطلوب در کلاس درس و پاسخگویی به نیازهای ویژه دانش‌آموزان
 •  اندازه‌گیری و ارزشیابیِ پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان