مجموعه پرسش‌های چهار گزینه‌ای تألیفی طبقه‌بندی شده آیین دادرسی کیفری چتر دانش اثر سمانه معصومی تروجنی و شمس حجتی

کلیه‌ی سوالات این کتاب تألیفی می‌باشد با پاسخ تشریحی

همچنین به ضمیمه این کتاب، سوالات آیین دادرسی کیفری از آزمونهای زیر نیز ارائه شده است.

  • آزمون های وکالت ۹۳ تا ۹۸
  • آزمونهای قضاوت ۹۳ تا ۹۸
  • آزمون های کارشناسی ارشد ۹۴ تا ۹۸
  • آزمون های مشاوران حقوقی ۹۶ و ۹۸