کتاب تاریخ ایران باستان مدرسان شریف حاصل تجربیات مؤلف در رشته تاریخ در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد معتبرترین دانشگاه ها است که در هر فصل مفاهیم به صورت کامل با مثالها و نکات متعدد توضیح داده شده است و به گونه ای تألیف شده تا منبع مناسبی برای دانشجویان باشد.

پایان هر فصل سؤالات طبقه بندی شده  آزمونهای کارشناسی ارشد سراسری و آزاد سال های اخیر به همراه پاسخ تشریحی  آمده است سپس آزمونی تالیفی نیز جهت سنجش داوطلب آورده شده است که پاسخ کلیدی آنها در انتهای کتاب قرار دارد.

در انتهای کتاب 3 مرحله آزمون خودسنجی جهت سنجش داوطلب آورده شده است.