بسته دکتری روانشناسی سایت تحصیلات تکمیلی شامل درسنامه های دروس تخصصی و عمومی دکتری روانشناسی به همراه مجموعه کامل سوالات دکتری روانشناسی 91 تا 98 با پاسخ های کاملا تشریحی و ارائه نکات مهم و کلیدی می باشد.

در پکیج دکتری روانشناسی از معتبرترین منبع مطالعاتی برای هر درس، گلچین شده است تا نیاز داوطلبان به تهیه بهترین منابع دکتری روانشناسی را برطرف نمایید.

کتابهای موجود در این بسته به شرح زیر می باشد:

  1. کتاب جامع دروس تخصصی دکتری روانشناسی در 2 جلد (جلد اول شامل درسنامه کاربردی و نکات مهم از دروس آسیب شناسی روانی، روانشناسی رشد، آمار و روش تحقیق و جلد دوم شامل درسنامه کاربردی و نکات مهم از دروس روانشناسی شخصیت، نوروسایکولوژی)
  2. کتاب اصل سوالات دکتری روانشناسی 91 تا 98 با پاسخ های کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخ ها (دروس عمومی و تخصصی)
  3. کتاب استعداد تحصیلی اثر مهندس حسین نامی از مدرسان شریف (درسنامه جامع بهمراه نکات مهم و کلیدی)
  4. کتاب گنجینه طلایی زبان انگلیسی دکتری اثر حمید قهرمانی (آموزش بسیار جامع زبان انگلیسی دکتری بهمراه نکات کلیدی و مهم در پاسخگویی به سوالات)