مطالب سایت

تحصیلات تکمیلی / مطالب سایت

سوالات ارشد مدیریت اطلاعاتی 98 با پاسخ کلیدی

در این قسمت می توانید دفترچه سوالات کنکور ارشد سال ۹۸ مدیریت اطلاعاتی (کد 1153) را همراه با جواب و پاسخنامه کلیدی آن به صورت رایگان دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت اطلاعاتی 98 دانلود پاسخنامه کلید کنکور ارشد 98 مدیریت اطلاعاتی   شامل گرایش های: مدیریت اطلاعات حفاظت اطلاعات مطالعات امنیتی ایران پژوهشگری امنیت [...]

سوالات ارشد مدرسی معارف اسلامی 98 با پاسخ کلیدی

در این قسمت می توانید دفترچه سوالات کنکور ارشد سال ۹۸ مدرسی معارف اسلامی (کد 1152) را همراه با جواب و پاسخنامه کلیدی آن به صورت رایگان دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد مدرسی معارف اسلامی 98 دانلود پاسخنامه کلید کنکور ارشد 98 مدرسی معارف اسلامی   شامل گرایش های: مدرسی مبانی نظری اسلام مدرسی اخلاق [...]

سوالات ارشد محیط زیست 98 با پاسخ کلیدی

در این قسمت می توانید دفترچه سوالات کنکور ارشد سال ۹۸ محیط زیست (کد 1146) را همراه با جواب و پاسخنامه کلیدی آن به صورت رایگان دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد محیط زیست 98 دانلود پاسخنامه کلید کنکور ارشد 98 محیط زیست   شامل گرایش های: مدیریت امور فرهنگی برنامه ریزی امور فرهنگی

سوالات ارشد امور فرهنگی 98 با پاسخ کلیدی

در این قسمت می توانید دفترچه سوالات کنکور ارشد سال ۹۸ امور فرهنگی (کد 1145) را همراه با جواب و پاسخنامه کلیدی آن به صورت رایگان دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد امور فرهنگی 98 دانلود پاسخنامه کلید کنکور ارشد 98 امور فرهنگی   شامل گرایش های: مدیریت امور فرهنگی برنامه ریزی امور فرهنگی

سوالات ارشد مدیریت دریایی 98 با پاسخ کلیدی

در این قسمت می توانید دفترچه سوالات کنکور ارشد سال ۹۸ مدیریت دریایی (کد 1144) را همراه با جواب و پاسخنامه کلیدی آن به صورت رایگان دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت دریایی 98 دانلود پاسخنامه کلید کنکور ارشد 98 مدیریت دریایی   شامل گرایش های: حمل و نقل دریایی بندر و کشتیرانی

سوالات ارشد زبان و ادبیات اردو 98 با پاسخ کلیدی

در این قسمت می توانید دفترچه سوالات کنکور ارشد سال ۹۸ زبان و ادبیات اردو (کد 1129) را همراه با جواب و پاسخنامه کلیدی آن به صورت رایگان دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد زبان و ادبیات اردو 98 دانلود پاسخنامه کلید کنکور ارشد 98 زبان و ادبیات اردو

سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 98 با پاسخ کلیدی

در این قسمت می توانید دفترچه سوالات کنکور ارشد سال ۹۸ آموزش زبان ژاپنی (کد 1128) را همراه با جواب و پاسخنامه کلیدی آن به صورت رایگان دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی 98 (بخش کتبی) دانلود پاسخنامه کلید کنکور ارشد 98 آموزش زبان ژاپنی

سوالات ارشد ایران شناسی 98 با پاسخ کلیدی

در این قسمت می توانید دفترچه سوالات کنکور ارشد سال ۹۸ ایران شناسی (کد 1127) را همراه با جواب و پاسخنامه کلیدی آن به صورت رایگان دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد ایران شناسی 98 دانلود پاسخنامه کلید کنکور ارشد 98 ایران شناسی   شامل کلیه گرایش های: ایران شناسی عمومی ایران شناسی تاریخ آداب و [...]

سوالات ارشد زبان روسی 98 با پاسخ کلیدی

در این قسمت می توانید دفترچه سوالات کنکور ارشد سال ۹۸ زبان روسی (کد 1122) را همراه با جواب و پاسخنامه کلیدی آن به صورت رایگان دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد زبان روسی 98 دانلود پاسخنامه کلید کنکور ارشد 98 زبان روسی   شامل کلیه گرایش های: آموزش زبان روسی زبان و ادبیات روسی

سوالات ارشد زبان آلمانی 98 با پاسخ کلیدی

در این قسمت می توانید دفترچه سوالات کنکور ارشد سال ۹۸ زبان آلمانی (کد 1124) را همراه با جواب و پاسخنامه کلیدی آن به صورت رایگان دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد زبان آلمانی 98 دانلود پاسخنامه کلید کنکور ارشد 98 زبان آلمانی   شامل کلیه گرایش های: آموزش زبان آلمانی زبان و ادبیات آلمانی مترجمی [...]

نمایش مطالب بیشتر