منابع دکتری مدیریت دولتی 99 در این صفحه از تحصیلات تکمیلی برای کاربران گرامی ارائه شده است. پیشنهاد ما در ابتدا، استفاده از بسته آموزشی دکتری مدیریت دولتی می باشد که شامل بهترین منابع مطالعاتی برای آزمون دکتری است. اما در صورتیکه نیاز به تهیه جداگانه کتابها دارید می توانید از کتابهای معرفی شده در ادامه لیست بهره ببرید.

1. منابع دروس تخصصی دکتری مدیریت دولتی

2. منابع اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام آزمون دکتری مدیریت دولتی

3. منابع استعداد تحصیلی آزمون دکتری مدیریت دولتی

4. منابع زبان انگلیسی آزمون دکتری مدیریت دولتی