منابع ارشد آموزش ابتدایی، آموزش تطبیقی و پیش دبستانی 99, رشته آموزش و پروش ابتدایی، آموزش و پروش تطبیقی و آموزش و پروش پیش دبستانی زیر مجموعه ایی از علوم تربیتی گروه علوم انسانی است. منابع مورد نیاز برای شرکت در آزمون ارشد این رشته شامل مواد امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه)، 2- آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی، 3- روش ها و فنون تدریس، 4- مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، 5- مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی، 6- آموزش و پرورش تطبیقی، 7- روانشناسی رشد می باشد.

یکی از عوامل موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد انتخاب منابع معتبر و صحیح  می باشد، شما با انتخاب منابع صحیح می توانید شانس قبولیتان را در آزمون ارشد بالا ببرید، تجربه نشان داده که کسانی که در ماههای آخر مطالعه منابع مطالعاتی خود را تغییر میدهند دچار سردرگمی می شوند، پس از همین ابتدا بهترین منابع را با کمک کارشناسان سایت تحصیلات تکمیلی انتخاب نمایید.

در این صفحه منابع آزمون منابع کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی، آموزش تطبیقی و پیش دبستانی خدمت شما ارائه می شود.

1. کتاب مجموعه سوالات کنکور ارشد آموزش ابتدایی، تطبیقی، پیش دبستانی دوره های گذشته با پاسخ های کاملا تشریحی. این کتاب در کنار تهیه هر منبع دیگه ای حتما توصیه میشه.

» منابع و کتاب های درس زبان عمومی کارشناسی ارشد

 

» منابع و کتاب های درس زبان تخصصی علوم تربیتی

 

»منابع و کتاب های درس آمار و روش تحقیق

 

»منابع و کتاب های درس روش ها و فنون تدریس

 

»منابع و کتاب های درس اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

 

»منابع و کتاب های درس مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی

 

»منابع و کتاب های درس آموزش و پرورش تطبیقی

 

»منابع و کتاب های درس روانشناسی رشد